திருமுருக கிருபானந்த வாரியார்.

புதிய எண்:132 சிங்கன தெரு,
சிந்தாதிரிப்பேட்டை, சென்னை 600 002.
தொலைபேசி: +9144 2853 56 66 / +9144 2845 7666 
மின்னஞ்சல் : ananda.audio@gmail.com